Επαγγελματικός προσανατολισμός

Η επιλογή της κατάλληλης κατεύθυνσης και της αντίστοιχης Σχολής είναι μια σύνθετη διαδικασία  και θέλει χρόνο και σωστή ενημέρωση.
Έτσι η προσέγγιση μας περιλαμβάνει :

  • Διαρκή παρακολούθηση της πορείας του μαθητή στα μαθήματα .

  • Προσωπική συζήτηση με τον Υπεύθυνο τμήματος για τις επιθυμίες και τους στόχους του μαθητή .

  • Προαιρετικό τρίωρο Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

  • Συνεργασία με έμπειρους εξωτερικούς ειδικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

  • Πρόσβαση στην μεγαλύτερη βάση δεδομένων που αφορά την εκπαίδευση .

  • Βοήθεια και καθοδήγηση για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου . 

Φροντιστήρια Πυρσός – Βούλα

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα