Προγράμματα Σπουδών α΄γυμνασίου

α΄γυμνασίου

Ώρες

Μαθηματικά

3

Έκθεση - Γλώσσα

2

Αρχαία

2

Σύνολο

7

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα

Προγράμματα Σπουδών α' γυμνασίου

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα