Προγράμματα Σπουδών A' Λυκείου

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Ώρες

Έκθεση

2

Λογοτεχνία

1

Άλγεβρα

3

Φυσική

3

Χημεία

1

Σύνολα

10

Αρχαία

2

Γεωμετρία

2

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα

Προγράμματα Σπουδών Α' Λυκείου

Δημιουργούμε Επιτυχίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα