Προγράμματα Σπουδών β' γυμνασίου

β' γυμνασίου

Ώρες

Μαθηματικά

3

Φυσική - Χημεία

2

Έκθεση - Γλώσσα

2

Αρχαία

2

Σύνολο

9

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα

Προγράμματα Σπουδών β' γυμνασίου

Δημιουργούμε Επιτυχίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα