Προγράμματα Σπουδών γ' γυμνασίου

γ' γυμνασίου

Ώρες

Μαθηματικά

4

Φυσική - Χημεία

2

Έκθεση - Γλώσσα

2

Αρχαία

2

Σύνολο

10

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα

Προγράμματα Σπουδών γ' γυμνασίου

Φροντιστήρια Πυρσός στην Βούλα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα