Προγραμματισμός Χρόνου

Πολύ σημαντική και κρίσιμη διαδικασία .
Οι μαθητές έχουν βεβαρημένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει το Σχολείο , το Φροντιστήριο , τις Ξένες Γλώσσες και Αθλητικές ή Καλλιτεχνικές δραστηριότητες .
Με την βοήθεια του Υπευθύνου Τμήματος  θα  γίνει ένας μελετημένος και λεπτομερής καταμερισμός του χρόνου του ώστε η χρόνια να είναι δημιουργική αλλά παράλληλα να υπάρχει και προσωπικός ελεύθερος χρόνος .
Είναι ουτοπικό να προγραμματίζει κάποιος 5 ώρες συνεχόμενο διάβασμα σε ένα παιδί με διάσπαση προσοχής ενώ αντίθετα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό να καταμερίζει τις ώρες διαβάσματός του στη διάρκεια της εβδομάδας . 

Ο έφηβος  δεν είναι μόνο μαθητής  αλλά και προσωπικότητα υπό διαμόρφωση και στόχος μας είναι εκτός από αποτελεσματικός να είναι ισορροπημένος και χαρούμενος !

Φροντιστήρια Πυρσός – Βούλα

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα