Υπεύθυνος τμήματος

Κάθε τμήμα έχει τον αντίστοιχο Υπεύθυνο Τμήματος, μέλος της διεύθυνσης του φροντιστηρίου.

Έτσι ο μαθητής και οι γονείς του ξέρουν απο την αρχή της χρονιάς ποιον θα αναζητήσουν για να λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει .
Ο Υπεύθυνος τμήματος θα φροντίσει να φτιάξει το πρόγραμμα μελέτης του μαθητή καθώς και να του υποδείξει τον κατάλληλο τρόπο μελέτης που τού ταιριάζει.

Δεν είναι όλοι οι μαθητές ίδιοι !

Θα συζητούν μαζί σε όλη την διάρκεια της χρονιάς τις δυσκολίες που συναντά ο μαθητής είτε στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε στην οργάνωσή του και θα είναι πάντα διαθέσιμος να τον ακούσει.

 

Φροντιστήρια Πυρσός – Βούλα

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα