Χρονοδιάγραμμα Διαδικασιών και Δραστηριοτήτων

Χρονιά
Χρονιά

Όποτε οι περιστάσεις το επιτρέπουν ή το απαιτούν διοργανώνουμε :

  • Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Εκδρομές σε χώρους πολιτισμού και τέχνης ή σε αθλητικούς χώρους .
  • Εξόδους για φαγητό ή θέατρο. 

Φροντιστήρια Πυρσός – Βούλα

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα