Προγράμματα Σπουδών Γ' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2ο ΠΕΔΙΟ)

Ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

4

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΕΚΘΕΣΗ

3

ΣΥΝΟΛΟ

16

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα

Προγράμματα Σπουδών Γ' Λυκείου

Φροντιστήρια Πυρσός στην Βούλα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα