Προγράμματα Σπουδών B' Λυκείου

  • ΕΚΘΕΣΗ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
  • ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
  • ΧΗΜΕΙΑ
  • ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄
  • ΦΥΣΙΚΗ Γ΄
  • ΧΗΜΕΙΑ Γ΄
  • ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΘΕΣΗ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.ΧΗΜΕΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΣΥΝΟΛΟ
Ώρες
Ώρες
Ώρες
Ώρες
Ώρες
Ώρες
΄Ωρες
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ32122111
ΕπικοινωνίαΕπικοινωνίαΕπικοινωνίαΕπικοινωνίαΕπικοινωνίαΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ώρες

ΕΚΘΕΣΗ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄

2

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄

2

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄

1

ΣΥΝΟΛΟ

11

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα

Προγράμματα Σπουδών Β' Λυκείου

Φροντιστήρια Πυρσός στην Βούλα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα