Προγράμματα Σπουδών Γ' Λυκείου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (4ο ΠΕΔΙΟ)

Ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

Α.Ε.Π.Π.

3

Α.Ο.Θ.

4

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΕΚΘΕΣΗ

3

ΣΥΝΟΛΟ

15

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα

Προγράμματα Σπουδών Γ' Λυκείου

Φροντιστήρια Πυρσός στην Βούλα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δημιουργούμε Επιτυχίες !

Φροντιστήρια Πυρσός - Βούλα